Skip to content

{ Tag Archives } opprør

1984? Eller 2008?

Enkelte media kan melde om at tollmyndigheiter har lov til å ransake innholdet på laptopen din, uten spesiell grunn. Det er altså forsøkt utvida, til å også gjelde musikkspelarar o.l. datalagringsenheter. På jakt etter piratkopiert musikk: De kanadiske avisene The Ottawa Citizen og National Posthar [sic] fått tilgang til et dokument der det foreslås å […]

Also tagged

The Wind That Shakes the Barley

The Wind That Shakes the Barley er om det irske opprøret, og kampen for sjølvstende på 1920-tallet. Den tar for seg motstandskampen mot den britiske okkupasjonen – og seinare borgarkrigen mellom dei som meinte fredspakta med Storbrittania var feilaktig. Det som er gripande med denne filmen er måten den skildrar okkupasjon på – brutalt, og […]

Also tagged ,