Skip to content

{ Category Archives } privacy

A blogger blogging about kripos and the Tele2 incident…

A person that’ve been raided by KRIPOS writes a blog about the expirience, and the progress of the case. I really urge you to read his blog, as it provides a far better view of that side of the case than my blog. Head over to delay.no/blogg and have a look. It’s worthwhile! He even […]

Tagged

Theft of information… and why KRIPOS fucks it up.

Recently, quite a lot of information about individuals have been aloft in Norway. The government seems to ignore the problem, and just silence the people complaining and uncovering the problem. Traditionally, identity theft has not been much of a problem in Norway, but this has changed the last few years, and this incident could pave […]

Tagged

KRIPOS driter seg ut.

I kjølvatnet av Tele2-saka har KRIPOS dumma seg ut. I dag har dei nemleg raida 52(!) personer, og beslaglagt masse PC-utstyr. Dei har spora folk gjennom fleire proxyar, og brukt tid og pengar på dette. Kvifor?

Tele2 og sannheta.

Som ein del har fÃ¥tt med seg sÃ¥ har jo Tele2 hatt mindre problem med sikkerheta i det siste. For dei har ikkje bare gitt ut persondata, dei har ogsÃ¥ kjørt kredittsjekk pÃ¥ alle dei 60000 som vart køyrt gjennom systemet sitt. I staden for Ã¥ sende ut en kopi av kredittinformasjonen (slik dei er […]

Think of the children…

Some people like to think of the children. That’s fine. What disturbs me is the fact that they overlook others civil rights in favour of the rights of the children. It might be true that children ain’t to good at protecting their own rights, but that does not mean we should give them carte Blanche […]

Personvern er bullshit

Jepp. Overskrifta er fritt knabba fra ein som har laga litt programvare for å finne personnummer og tilhøyrande personinformasjon. Han har altså laga eit program som automatiserer innhøstinga fra altinn.no og tele2.