Skip to content

{ Tag Archives } smugling

1984? Eller 2008?

Enkelte media kan melde om at tollmyndigheiter har lov til å ransake innholdet på laptopen din, uten spesiell grunn. Det er altså forsøkt utvida, til å også gjelde musikkspelarar o.l. datalagringsenheter. På jakt etter piratkopiert musikk: De kanadiske avisene The Ottawa Citizen og National Posthar [sic] fått tilgang til et dokument der det foreslås å […]

Also tagged

23kg tung koffert – og du reagerer ikkje?

Et par nordmenn er blitt tatt med 22.5kg kokain i kofferten. Kofferter som dei kjøpte lokalt for å få plass til det dei hadde handla av legale varer på turen. Like fullt hevder dei at dei ikkje har kjennskap til narkotikaen: – Vi har vært her i tre uker, og prisene er svært lave. Vi […]

Also tagged