Med to strekar under svaret…

Written by vidarlo on 20090316 in Norsk and rants with no comments.

Jan Omdahl i db.no har slakta SNL.no før – og eg mÃ¥ sei meg heilt einig i dei pÃ¥standane han kjem med. SNL er rett og slett alt for dÃ¥rleg! Og attpÃ¥til markedsfører snl.no seg med slagordet nÃ¥r du trenger to streker under svaret. Kanskje dei ikkje har direkte feil i nokon av sine artiklar, […]