Skip to content

{ Tag Archives } usability

Xbian vs. Raspbmc

I’ve recently tested Xbian and Raspbmc. Xbian seems to be based of raspbmc, with a few changes, for example a quite sleek setup plugin. Raspbmc, in turn, are based on Debian, the well known Linux-distro, with apt and all the snacks. Both are painless to setup, and works quite fine for playing media files. However, […]

Also tagged , , , ,

My laptop is broken.

Let’s say one happends to step on ones laptop. And that the result is a minor crack. What does one do? Call IBM, get a quote at over 370$ for a LCD panel, or check out e-bay and find one for 30-50$? The support guy from IBM was nice and gave me the part number […]

Also tagged

Er kommunale nettsider gode nok?

Førde kommune sine nettsider er eit erkeeksempel på kor dårlege nettsider det er mogeleg å lage. Eg er nesten overraska over kor vanskeleg det er å finne fram på dei. Sett at ein vil gjere ein triviell ting som å kjøpe kinobilett – noko som på dei fleste andre kinoar gjerast på filmweb – så […]

Also tagged