Begrepsforvirring i piratkopieringsdebatten.

I debatten om fildeling vert begrep som fildeling, stjeling, tjuveri o.l. slengt rundt rimeleg ofte. Men er fildeling ulovleg? Er det stjeling eller tjuveri? Nei. Fildeling er fullstendig lovleg. Sender du CVen din til ein potensiell arbeidsgiver som PDF, sÃ¥ er dette fildeling. Laster du ned demoen til eit spel er dette fildeling. Fullstendig lovleg, […]

Also tagged