Skip to content

{ Tag Archives } ip

Viktige nettverksprotokoller.

Som ein liten fortsettelse på Intro om nettverk kjem det her ein liten intro om det eg meiner er viktige protokoller… Om folk er einige eller ikkje bryr ikkje meg 😉

Also tagged

Intro om nettverk.

Ein kort intro om nettverk eg skreiv for nFF. Poster den her også, for å få litt meir poster på denne sida mi… IP-adressa si oppbygning. Ei IP-adresse er et 32-bits tall, det vil sei mellom 0 og 4294967295. For lesbarheta si skuld deler ein dette opp i 4 grupper på 8 bit per gruppe. […]

Also tagged