Skip to content

A Space Odyessey.

Då var eg ferdig med trilogien A space odyssey beståande av følgjande bøker:

Som Arthur C. Clarke skal ha sagt – ein god trilogi bør ikkje ha meir enn fire bøker 🙂 Det er ein spennande serie, skreve på vidt forskjellige tidspunkt. Første boka, 2001, er skreva på 60-tallet, 2010 på 80-talet, og dei to siste på nittitalet. At mennesket i løpet av den tida har tatt dei første famlande stega ut i rommet viser igjen i serien, men meir og meir detaljert info om dei ytre planetane.

Som vanlig er Clarke opptatt av å få det vitenskaplige såpass plausibelt at det ikkje blir kun fiction – men også litt science.

Det litt unike er at han held spenninga i kvar bok, og kvar bok har et høgdepunkt, og ein konklusjon. Samtidig bygger det seg opp meir og meir spekulasjon rundt kva den svarte monolitten er, før ein endeleg konklusjon – som fortsatt bevarer litt spenning kjem i siste bind.

Absoulutt verdt å få med seg. Dei to første er forresten filmatisert. Verdt å sjå dei også:2001: A Space Odysseyt og 2010: The Year We Make Contact. Filmane er regissert av Stanley Kubrick.

[Digg] [Reddit] [Google] [StumbleUpon]

{ 2 } Comments

  1. hieronymus | 20080728 at 03:23 | Permalink

    2010 er vel ikke regissert av Kubrick, er ikke den filmen bare noe ræl?

  2. vidarlo | 20080728 at 17:48 | Permalink

    2010 er vel ikke regissert av Kubrick, er ikke den filmen bare noe ræl?

    Jo, sammenligna med 2001 er den ræl, men det er fortsatt verdt å sjå den, som oppfølgar til 2001. Det samme gjeld forsåvidt bøkene. Det er jo relativt velkjent at når Clarke lager ein hit så kjem det alltid 3-4 oppfølgjarar…

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *