Skip to content

Backup – for fun and profit.

rsnapshot er et artig verktøy for å ta backup. Det er basert på rsync, men i tillegg kan det lage revisjoner. Det geniale er at det kun kopierer dei filene som er endra sidan forrige backup – resten av filene blir hardlenka frå tidlegare revisjoner, så plassbruken blir ikkje så stor. I tillegg blir recovery enkelt – kopier ut ønska revisjon, uten å måtte tenke på når fila vart endra. Mao. langt enklare å kjøre recovery fra enn tape, der ein gjerne først må hente ut data frå siste fulle backup, deretter frå siste inkrementelle tape.

Rsnapshot er basert på at du skriver backup til disk. Disk er kanskje ikkje like pålitelig media som tape, men for min del holder for min del. I tillegg til å ha backup på disk køyrer eg ting frå disk ut på tape ein gong i veka…

Kort sagt eit genialt program for dei som har enkle behov innen backup, og som ikkje vil bruke alt for mykje pengar på dette.

[Digg] [Reddit] [Google] [StumbleUpon]

{ 2 } Comments

  1. |fatman| | 20080927 at 08:18 | Permalink

    Hmm, dette er jo verd å sjekke ut. Jeg har lenge planlagt å ta backup, men det har blitt til at jeg kun har tatt en kipi av bildearkivet mitt, aldri alt det andre …

  2. vidarlo | 20080928 at 01:08 | Permalink

    Hehe, absoulutt verdt å sjekke ut, spesielt mtp. prisnivået på eksterne disker for tida! Heimekatalogen min er på ~80GB for tida, og en roterande backup med daglig revisjon for siste uke, ukentlig for siste måned, og en månedelig revisjon så langt tar ca. 150GB. Når eg får inn månedlig for siste år regner eg med omlag 200GB plassbruk, og det er meget akseptabelt!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *