Dramatisk med få lærarar?

Written by vidarlo on 20080901 in Norsk and rants with 2 comments.

Det er vistnok dramatisk at det berre er 18 personer som er tatt opp til heiltidsstudium for å verte lærar i Sogndal. Kvifor er det meir dramatisk enn når ingeniørutdanning i Førde var nede på 10?

Forøvrig har eg ein viss forstÃ¥else for at folk ikkje vil studere til Ã¥ verte lærar – nÃ¥r ein har ei fagforeining som meiner at kunnskap er overvurdert er ikkje det motiverande for dei flinke. I eit nummer av Utdanning, medlemsbladet til utdanningsforbundet, gjekk studentunionen der ut og sa at karaktergrensa pÃ¥ 3 i norsk og matematikk mÃ¥tte fjernast, fordi den hindra gode lærarar i Ã¥ søkje… Javel? Nokon som har eit total i norsk frÃ¥ VGS vil eg hevde er ikkje i stand til Ã¥ skrive ein sammanhengande tekst, eller hente ut meininga frÃ¥ ein tekst pÃ¥ meir enn tre linjer. Greit, ein treng ikkje matte for Ã¥ undervise kunst & handtverk, men ein mÃ¥ definitivt beherske norsk sÃ¥nn nokonlunde.

Så eg må sei at eg flirer faktisk en tanke av heile saka, sidan høgskuleadministrasjonen i Sogndal brukte argumentet om få studentar for å kutte ingeniørutdanninga i Førde. Kanskje på tide å ta samme debatten om lærarutdanninga i Sogndal?

2 Responses to “Dramatisk med fÃ¥ lærarar?

  1. Da er det kanskje pÃ¥ tide med dagens brannfakkel, men lærerutdannelsen i Norge mÃ¥ være den største vernede institusjonen. Av og til lurer jeg pÃ¥ hvordan noen av de som kommer ferdig utdannet skal ha mulighet til Ã¥ lære barn/unge noenting som helst. NÃ¥r de ikke er i stand til Ã¥ lære seg selv hvordan man stokker bokstavene i rett rekkefølge …

  2. At lærarutdanninga innførte karakterkrav kan sikkert diskuterast. Det er ikkje nødvendigvis beste mÃ¥ten Ã¥ handtere det pÃ¥, og eg meiner eit 3-tal er for dÃ¥rleg i norsk…

    Eit anna problem er jo det mantraet om almennlærer i Noreg – alle skal kunne undervise alt. Kvifor ikkje innsjÃ¥ at det ikkje held, og innføre litt meir spesialisering, og krav til dei som tek spesialiseringa?