Skip to content

Dramatisk med få lærarar?

Det er vistnok dramatisk at det berre er 18 personer som er tatt opp til heiltidsstudium for å verte lærar i Sogndal. Kvifor er det meir dramatisk enn når ingeniørutdanning i Førde var nede på 10?

Forøvrig har eg ein viss forstÃ¥else for at folk ikkje vil studere til Ã¥ verte lærar – nÃ¥r ein har ei fagforeining som meiner at kunnskap er overvurdert er ikkje det motiverande for dei flinke. I eit nummer av Utdanning, medlemsbladet til utdanningsforbundet, gjekk studentunionen der ut og sa at karaktergrensa pÃ¥ 3 i norsk og matematikk mÃ¥tte fjernast, fordi den hindra gode lærarar i Ã¥ søkje… Javel? Nokon som har eit total i norsk frÃ¥ VGS vil eg hevde er ikkje i stand til Ã¥ skrive ein sammanhengande tekst, eller hente ut meininga frÃ¥ ein tekst pÃ¥ meir enn tre linjer. Greit, ein treng ikkje matte for Ã¥ undervise kunst & handtverk, men ein mÃ¥ definitivt beherske norsk sÃ¥nn nokonlunde.

Så eg må sei at eg flirer faktisk en tanke av heile saka, sidan høgskuleadministrasjonen i Sogndal brukte argumentet om få studentar for å kutte ingeniørutdanninga i Førde. Kanskje på tide å ta samme debatten om lærarutdanninga i Sogndal?

{ 2 } Comments