Skip to content

Kornsirklenes mysterium

Eg har sett igjennom dokumentaren “Kornsirklenes mysterium” som TV Norge har produsert. Makan til makkverk er det lenge sidan eg har sett. Dei tar utgangspunkt i at det er overnaturlig, og søker etter ting som underbygger den posisjonen…

Begynner en å tenke igjennom det som blir sagt, så blir det rimelig fort meiningslaust:

[flashvideo filename=videos/stempel.flv /]

Dei presenterer altsÃ¥ konklusjonen først i programmet, før dei har gÃ¥tt inn pÃ¥ detaljane i dette. Er ikkje det teikn pÃ¥ kampanjejournalistikk – oppgi konklusjonen, og deretter underbygge…? Det hadde vel vore meir naturleg Ã¥ presentere teorier først, og sÃ¥ konkludere…

Dessuten ser dei elegant vekk frÃ¥ alle dei tinga som peiker pÃ¥ at det er menneskeskapt, slik som www.circlemakers.org sine videoer og demonstrasjoner…

[flashvideo filename=videos/squared.flv /]

AltsÃ¥, det er bevist at det ikkje gÃ¥r an Ã¥ kvadrere sirkelen ved hjelp av passer og linjal. SÃ¥ kvifor tek dei med dette, nÃ¥r det beviseleg ikkje gÃ¥r? Det som gÃ¥r er imidlertid ei tilnærming til kvadrering av sirkelen, ved Ã¥ sette π til eit bestemt tal, t.d. 3.14. Men Ã¥ fÃ¥ ekte kvadrering, med absoulutt nøyaktighet, gÃ¥r beviselig ikkje an geoemetrisk.. Dessuten presenterer ikkje TV Norge korleis det skal gÃ¥ – bare at det skal gÃ¥. Eg kan hevde eg kan fly, men ingen vil tru meg inntil eg demonstrerer det… Det faller i samme kategorien: alle kan hevde kornsirkler representerer noko, men inntil ein er i stand til Ã¥ vise kvifor, sÃ¥ er ikkje argumentet verdt en døyt.

[flashvideo filename=videos/8bits.flv /]

For det første er 8 bits per byte en konvensjon vi mennesker har lagt oss til, fordi det er nok til Ã¥ representere vÃ¥rt alfabet og en del spesialtegn. Hadde kinesarane designa byten er det godt mulig den hadde blitt større… SÃ¥ at aliens skulle bruke akkurat 8 bits per byte tyder jo pÃ¥ at dei har sett pÃ¥ vÃ¥rt system, og tydligvis forstÃ¥tt rimelig mykje av vÃ¥re sprÃ¥k og tekniske ting. Om dei altsÃ¥ har lært seg engelsk, og korleis ASCII er oppbygd, kvifor valde dei dÃ¥ eit sÃ¥ fordømt dÃ¥rlig medium som kornsirkler? Dei kunne vel skreve det pÃ¥ et papirark og overrakt det i staden…? Det hadde vore langt meir effektiv mÃ¥te Ã¥ formidle bodskapet pÃ¥, og neppe spesielt teknisk vanskelig om dei har sÃ¥ djuptpløyande komptenase om vÃ¥r kultur og sprÃ¥k…

Dei burde i det minste følge nok med på våre kommunikasjoner til å innsjå at beskjeden åpenbart ikkje har nådd fram, og at dei bør gjenta den i meir handfast form. Har det skjedd? Nei. Så kvifor overbringe ein slik beskjed om det ikkje var viktig nok til å gjenta..?

[flashvideo filename=videos/knekk.flv /]

Det første som slÃ¥r meg her er at kornet treng tid pÃ¥ Ã¥ rette seg ut. Om du tar eit bøgd kornstrÃ¥, lar det ligge flatt en fire-fem timer, sÃ¥ trur eg muligens at det ville rette seg ut en tanke. Samme andre vegen – rett oppigjen kornet, og eg trur aksa ville henge rimelig kjapt.

Det er slikt TV Norge kunne brukt 5 minutter pÃ¥ Ã¥ teste – flat ut litt korn, og sjÃ¥ om det har retta ut aksa pÃ¥ et døgns tid. At dei vel Ã¥ ignorere all kritisk research gjer at det for min del blir umogeleg Ã¥ ta nokon av pÃ¥standane deira seriøst…

[flashvideo filename=videos/numerologi.flv /]

Hadde det blitt like bra oppslag om en hadde mÃ¥lt 1% annleis her, og fÃ¥tt 5139 og ikkje 5140? 😉 Numerologi er for meg Ã¥ sjÃ¥ etter samanhengar der det ikkje finst samanhengar, og ergo maksimalt et falskt spor, uten noko som helst bevisbyrde.

Her har dei brukt mÃ¥leeininga miles og fot for Ã¥ fÃ¥ det til Ã¥ stemme. Er det truleg at dei som bygde Stonehenge brukte nøyaktig samme fot som dagens britar? Nei. Menneskefoten har blitt større dei siste par tusen Ã¥ra, altsÃ¥ er det feil tal, rimeleg sikkert… Dessuten er tallmaterialet deira feil. 5040 miles finn eg ingen plass. Jorda sin diameter er 12742km i snitt ifølge wikipedia, noko som gir 7917 miles. Men 5040 miles? MÃ¥nen er 3474km i diameter i snitt, eller 2158 miles. 5040 er dradd ut frÃ¥ tomme lufta. Men, for all del – ein kan sikkert trekke interessante konklusjoner utifrÃ¥ at mÃ¥nen sin diameter er 17269 furlongs… Eller ein kan lage si eiga mÃ¥leeining som passer slik en vil ha den. Gjerne ei som ikkje er lineær ogsÃ¥, om det behovet melder seg 😉

Om ein ser etter samanhengar så trur eg en finn dei over alt stortsett, så å ty til numerologi som argumentasjon tyder vel på at det ikkje er så veldig mange andre vektige argument for at kornsirkler er produsert av andre enn mennesker.

Dessuten – om en skal ta det argumentet seriøst, sÃ¥ er jo det opplagte motargumentet at om mennesker tillegger det betydning, sÃ¥, vel, da tillegger mennesker det betydning. DÃ¥ er det vel ikkje heilt utenkjeleg at dei menneska som laga sirkelen kunne finne pÃ¥ Ã¥ ta med slike element i utforminga av kornsirkelen…? Ã… ty til numerologi er rett og slett verdiløs argumentasjon, fordi det ikkje seier en døyt om kven som laga noko. Om argumentasjonen er rett, sÃ¥ beviser det bare at dei som har laga sirklane kjenner til grunnleggande matematikk, og nada meir…

Og for å dra oppigjen 10 sekund frå første klippet over:

[flashvideo filename=videos/alien.flv /]

AltsÃ¥, det er jo totalt stereotypen fra Donald pÃ¥ korleis Aliens ser ut… kva er sjansen for at aliens faktisk ser slik ut – sÃ¥ like mennesker? Eg tar det iallefall som eit rimelig sikkert teikn pÃ¥ at det er ein spøkefugl som har lagd det…

[Digg] [Reddit] [Google] [StumbleUpon]

{ 7 } Comments