Olje, VG, og katastrofe. Gode ingredienser?

Written by vidarlo on 20090804 in hardware and Norsk and rants with no comments.

VG melder at “SpesialbÃ¥t for oljeoppssamling blir ikke brukt”.carmen

Spesialbåten for oljeoppsamling er ein FPSO, altså eit skip for prossesering av olje, m.a. oljeutskilling frå vatn. Det er ikkje eit oppsamlingsfartøy, slik VG ser ut til å tru.

Så kva i helvete kan den båten bidra med no? Ingen verdens ting som ikkje en haug tomme oljefat kan gjere akkurat like godt i dagens situasjon. Det den båten kan er å behandle det som blir tatt opp og skilje ut vatn frå oljen. Eller omvendt om du vil.

Comments are closed.