Skip to content

OpenSuSE 11

OpenSuSE 11OpenSuSE si nettside ser ut til å ha mindre problem i det teljaren står på T-01. Det finst håp – for ein har dei norske mirrors, slik som ftp.uio.no, som har ISO og repos for SuSE 11.0. Rett nok var ISO ikkje offentleg før 15:00 norsk tid i dag, slik avtalen nok var med OpenSuSE-folka.

Så kva er nytt? Mykje. For første gong sidan Novell overtok roret har zypp virkelig blitt brukbar – den har blitt rask, og betre på korrekt handtering av avhengigheiter.

Installasjonen av OpenSuSE 11 er som SuSE har vore siste ti åra – enkel. Ein del rare feilskjer er det. Mellom anna ser det ikkje ut til at installeren har lyst til å resolve DNS sånn heilt utan viare, så eg måtte finne IPen til FTP-tenaren eg nytta, og taste inn den. Dette fungerte. WLAN var også litt flaky, men fungerte forsåvidt greit nok, berre du veit kva ESSID-du skal kople deg til. Som vanleg er det ikkje spesielt lurt å legge til fleire repositories under installering – det fører fort til litt problemer for installeren.

Eit anna svakt punkt var at installeren nekta å gjennomføre ei oppgradering for meg – fordi eg hadde krypterte partisjoner. Eg hadde eigentleg ikkje rekna med at oppgradering ville vise seg fysisk gjennomførbart, ettersom eg har såpass sært pakkeutvalg etter eit år med ein distro, så det var ikkje veldig plagsomt. Uansett går det med minimalt med ekstra tid til å sette opp fra scratch framfor upgrade.

Vanleg installasjon – altså å trykke enter når en blir spurt om det, fungerte heilt knirkefritt, utover det vesle problemet med DNS, som kjem om ein vil ta netinstall.

Alt i alt er det vel verdt å prøve OpenSuSE 11. Fin distro, som virker rimelig ferdig, til forskjell frå ein del av det suse-folka har prestert før… I tillegg er det såvidt meg bekjent den første distroen som tar i bruk KDE4. Du har framleis mogelegheit til å velje KDE3.5 om du vil det, eller nytte Gnome.

[Digg] [Reddit] [Google] [StumbleUpon]

{ 2 } Comments

  1. Fatman | 20080621 at 19:24 | Permalink

    Bare for å få det bekreftet, er YaST like tregt som alltid?

  2. Eirik | 20080904 at 11:08 | Permalink

    Personlig merket jeg en ting med OpenSuse11 (som jeg ikke har merket med noen andre distroer) på laptopen min.

    Er et intel2xxx serie WLAN-kort i maskinen og denne ble bare stående å koble til \ fra på det trådløse nettet mitt (D-link router med WPA kryptering, men prøvde uten kryptering også) helt til jeg deaktiverte IPv6 støtte.

    Merkelig issue, men heldigvis hadde flere hatt dette så det var kjapt å finne en løsning på guuglz

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *