Bensinavgifta har gått ned.

Det sjokkerte meg faktisk litt når eg sjekka det i dag, men avgiftsdelen av bensinprisen har gått ned siste åra. Ikkje berre i prosentdel (frå 74% i 1997, til 63% i 2007), men faktisk i forhold til konsumprisindeksen også. I 1997 var avgifta per liter 6,55 inkludert MVA. Om ein plotter dette inn i SSB […]

Also tagged