1984? Eller 2008?

Written by vidarlo on 20080603 in Censorship and Norsk and rants and security with 2 comments.

Enkelte media kan melde om at tollmyndigheiter har lov til å ransake innholdet på laptopen din, uten spesiell grunn. Det er altså forsøkt utvida, til å også gjelde musikkspelarar o.l. datalagringsenheter. På jakt etter piratkopiert musikk:

De kanadiske avisene The Ottawa Citizen og National Posthar [sic] fått tilgang til et dokument der det foreslås å gi tollfunksjonærer og polititjenestemenn på flyplasser myndighet til å beslaglegge og undersøke MP3-spillere for piratkopiert materiale.

Dette er bekymringsfullt av fleire grunnar. Eit av hovudpunkta greier IT-avisen så vakkert å formidle:

ACTA er ingen lov, men en handelsavtale. Den trenger derfor ikke å gå gjennom det politiske systemet på samme vis som for eksempel straffebestemmelser.
Dermed er det bare enighet mellom de åtte landenes regjeringer som avgjør om det blir trygt å ta med seg iPoden på flyet framover.

Fordi ACTA er ratifisert av landa sine parlament, treng altsÃ¥ dette ikkje gÃ¥ gjennom dei respektive nasjonalforsamlinger. Det er jo rimelig nyttig nÃ¥r ein først skal gjennomføre ei ordning som sannsynligvis vil ramme svært stor del av dei reisande… Gjerne nye og unge veljarar ogsÃ¥. Beslutninger fatta i lukka rom er et problem for demokratiet!

Dessuten er det bevisbyrda. Kva om eg ripper cd til spilleren? Og får tilfeldigvis samme hash på fila som ein kopi som låg på oink? Eg har ikkje gjort noko ulovleg. Må eg ha med meg kvittering på all musikk eg har kjøpt? Og kva om eg har lasta ned eit album i 2000, før det vart ulovleg i Noreg? Åndsverkslova har jo ikkje tilbakevirkande kraft, ergo er kopien min legal. Eg gjer heller ikkje noko ulovleg ved å kopiere den til PMS-en min.

Eg kan sjÃ¥ grunner for Ã¥ ransake data, nemlig at det faktisk kan vere eit viktig virkemiddel i kriminalitet. Imidlertid sÃ¥ er det mykje verre Ã¥ oppdage farlige data enn farlige gjenstander. Mellom anna kan informasjon skjulast i anna informasjon (steganografi), krypterast, eller overførast pÃ¥ smÃ¥ medium, som kan fysisk ødeleggast om ein blir stoppa. Ein har t.d MicroSD, som er minnekort som rommer opp til 8GB p.t. og er pÃ¥ størrelse med ei negl. Metalldetektorerer reagerer ikkje pÃ¥ dei… Skjul det i munnen, knus med tenna om nødvendig. Ellers sÃ¥ har en jo internet til Ã¥ overføre informasjon rimelig trygt, og uten at tollvesenet har reell mulighet til Ã¥ ta deg.

Slik eg ser det er dette eit lovforslag som vil auke den digitale kløfta – det vil ikkje ramme storpirater i heile tatt; dei distribuerer via nett. Det vil ramme sluttbrukaren. Det vil ramme dei som kan lite om teknologi, som tar med seg laptopen. Det vil ikkje ramme dei som er tech-savvy og har ting pÃ¥ minnekort, eventuelt tar med seg en blank laptop og overfører data kryptert via Internet. Det vil enkelt og greit skape et klasseskille i verden, mellom dei som er i stand til Ã¥ beskytte seg nær 100% mot dette inngrepet, og dei som ikkje har kunnskap nok til Ã¥ beskytte seg mot dette inngrepet!

2 Responses to “1984? Eller 2008?

  1. Nå er dette i USA og Canada, ikke Norge. Forstår ikke hvorfor folk skriver som om dette også gjelder Norge. At dette skjer i USA er ikke overraskende.

  2. Nå er dette i USA og Canada, ikke Norge. Forstår ikke hvorfor folk skriver som om dette også gjelder Norge. At dette skjer i USA er ikke overraskende.

    SÃ¥ vidt som eg har oppfatta gjeld dette i første rekke G8-landa, men det er forbausande vanleg at slikt dukker opp andre plasser…