Skip to content

Bokanbefaling: Beyond Fear

Beyond Fear by Bruce SchneierBeyond Fear er ei bok av Bruce Schneier, om sikkerhet i rimelig vid forstand – eller sikkerhetstenkning om du vil. Boka tar for seg sikkerheit veldig generelt, og gir deg m.a ei innføring i Schneier sin 5-trinns modell for å evaluere sikkerheit.

Eit gjennomgåande tema er sikkerheita i det amerikanske samfunnet etter 11. september, og korleis dei sikkerhetsvala som er gjort der har påvirka verda, og amerikanarane sine liv. Det er nøktern analyse som etter mi meining treffer rett på – det er mykje godt panikkhandlinger gjort etter et vellukka angrep, og mykje av det er sikkerhetsteater.

Sikkerhetsteater er eit stikkord som går igjen, og det er eit nyttig stikkord: det er tiltak som er sett i verk for å gi folk følelse av tryggheit. I denne boka tek Schneier et oppgjer med sikkerhetsteater i USA; og han gjev folk mogelegheita til å evaluere ein del av dei tiltaka som er gjort basert på 5-trinnsmodellen sin…

Absoulutt verdt å lese for absoulutt alle! Sjølv om Schneier primært er kjend for kryptografi er han tydlegvis utmerka i stand til å skrive underhaldande og god faglitteratur, som ikkje krever spesielle kunnskaper for å gje utbytte!

[Digg] [Reddit] [Google] [StumbleUpon]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *