Bokanbefaling: Beyond Fear

Written by vidarlo on 20080523 in Norsk and security with no comments.

Beyond Fear by Bruce SchneierBeyond Fear er ei bok av Bruce Schneier, om sikkerhet i rimelig vid forstand – eller sikkerhetstenkning om du vil. Boka tar for seg sikkerheit veldig generelt, og gir deg m.a ei innføring i Schneier sin 5-trinns modell for Ã¥ evaluere sikkerheit.

Eit gjennomgÃ¥ande tema er sikkerheita i det amerikanske samfunnet etter 11. september, og korleis dei sikkerhetsvala som er gjort der har pÃ¥virka verda, og amerikanarane sine liv. Det er nøktern analyse som etter mi meining treffer rett pÃ¥ – det er mykje godt panikkhandlinger gjort etter et vellukka angrep, og mykje av det er sikkerhetsteater.

Sikkerhetsteater er eit stikkord som gÃ¥r igjen, og det er eit nyttig stikkord: det er tiltak som er sett i verk for Ã¥ gi folk følelse av tryggheit. I denne boka tek Schneier et oppgjer med sikkerhetsteater i USA; og han gjev folk mogelegheita til Ã¥ evaluere ein del av dei tiltaka som er gjort basert pÃ¥ 5-trinnsmodellen sin…

Absoulutt verdt å lese for absoulutt alle! Sjølv om Schneier primært er kjend for kryptografi er han tydlegvis utmerka i stand til å skrive underhaldande og god faglitteratur, som ikkje krever spesielle kunnskaper for å gje utbytte!

Comments are closed.