Skip to content

The Wind That Shakes the Barley

The Wind That Shakes the Barley er om det irske opprøret, og kampen for sjølvstende på 1920-tallet. Den tar for seg motstandskampen mot den britiske okkupasjonen – og seinare borgarkrigen mellom dei som meinte fredspakta med Storbrittania var feilaktig.

Det som er gripande med denne filmen er måten den skildrar okkupasjon på – brutalt, og uten innpakning. Den ga meg ein aha-følelse, og ei forståing for kvifor folk vel å verve seg til motstand mot okkupasjon. Denne portretteringa oppfatter eg som rimelig generell, og ikkje kun avgrensa til Irland, men også dagsaktuell i m.a Israel sin okkupasjon av Palestinsk land, USA sin okkupasjon av Irak o.l.

Til forskjell frå mange andre filmar har den relativt brutale volden i The Wind That Shakes the Barley meining. Det er vold for å oppnå politiske mål, og det er tortur for å oppnå mål. Det gjer vold til eit veldig kraftig virkemiddel for å formidle innhaldet i filmen, og det gir ei god portrettering av krig…

Absoulutt verdt å sjå!

[Digg] [Reddit] [Google] [StumbleUpon]

{ 1 } Comments

  1. Ståle | 20080512 at 16:51 | Permalink

    Hmm, irland.. tja, får vel dra den ned å sjekke hva det går i 😛

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *