The Wind That Shakes the Barley

The Wind That Shakes the Barley er om det irske opprøret, og kampen for sjølvstende på 1920-tallet. Den tar for seg motstandskampen mot den britiske okkupasjonen – og seinare borgarkrigen mellom dei som meinte fredspakta med Storbrittania var feilaktig. Det som er gripande med denne filmen er måten den skildrar okkupasjon på – brutalt, og […]

Also tagged ,