Skip to content

Stuck in a alternate reality…

Recently I’ve been working with PLC’s – which is so far from the computers I’m used to. As a GNU/Linux user I’m accustomed to having almost any tool available at the touch of my fingertips, and great amounts of knowledge in a instant.

But the PLC world? It’s a closed universe, with no protocol documentation (that I can find anyways), obscure parts that costs ten times more than I’d hope for them to. And all tools are in a walled garden – either you use Brand A, or Brand B. You don’t mix ’em. Once you’ve settled, and spent a couple of thousand dollars on programming software, you don’t change because the other is simpler.

And yet we’ve got standards for it: namely IEC 61131-3, which defines the languages. Yet, every make have their own peculiarities, and you can’t expect a project for Brand A to run on Brand B. At least not without rewriting large parts of it.

What a sad state of affairs, compared to the open world of GNU/Linux…

Android og Nexus One

android-logo
Android på Nexus One. Fin, slank og lett telefon. Men det er ikkje det som er interessant. Det artige er filosofien bak slik den framstår:

Gi folk valgmuligheter! En kan bytte ut SMS-appen med to trykk Рvia Android Market. En kan bytte ut input-metode, og kort sagt: du kan bytte ut dei fleste komponenter uten ̴ m̴tte gjere ting manuelt. Det er berre ̴ finne den nye komponenten i market, og installere den.

Det er til gjengjeld veldig gjennomført. For Ã¥ velge ringetone fritt mÃ¥ du finne en app som kan la deg sette t.d. ein MP3 som ringetone – det ser ikkje ut som android kan gjere dette utan tillegg.

Det er vel omtrent stikk motsatt av det Apple har lagt seg på med iphone, og android følger jo på mange måter opp UNIX-filosofien: gjer en ting, og gjer den bra. Masse apps som har ett formål, og som funker bra til det formålet. Til gjengjeld har systemet minimalt med funksjoner i utgangspunktet.

I like it.

Tagged

They get tinier…

This is the memory device shown from both sides. Dimensions? 35mm long, 7mm deep, and 20mm wide at the widest point

This is the memory device shown from both sides. Dimensions? 35mm long, 7mm deep, and 20mm wide at the widest point

This is what it looks like when the (protective) soft rubber coating is off. 27mm long, 15mm wide and 5mm deep. Quite a reduction from last step.

This is what it looks like when the (protective) soft rubber coating is off. 27mm long, 15mm wide and 5mm deep. Quite a reduction from last step.

And finally - the reason it was broken: the electronics, and the memory chip. Yup, literally broken. And the dimensions of this thingie? 25.5mm long, 11mm wide and just short of 2mm thick

And finally - the reason it was broken: the electronics, and the memory chip. Yup, literally broken. And the dimensions of this thingie? 25.5mm long, 11mm wide and just short of 2mm thick


One of the things I’m wondering about is what the two golden contacts at the opposite end of the USB is for. It seems strange to place ’em there, but who knows?

In total, the active parts of this USB memory device 561mm3, and can contain 16GB of data. If we scale this up, we get 14260GB, or approx. 14TB of data per liter of volume. Using 3.5″ hard disk drives as the standard, they are approx. 100×143.75x25mm, or 359375mm3. The biggest 3.5″ today is 2TB or so, which means they measure in at approx. 5.5TB per liter of space – or less than half of the data densitity of flash drives…

Now, do the math with a Micro SD card, which can hold up to 16GB, and measure in at 15x11x1mm, or 165mm3 – or just short of 100TB per liter of space…

Vanlig helgefyll?

– Han er 20 Ã¥r, og er i en livsfase der han gjerne drikker alkohol hver helg. De gangene han har vært i kontakt med politiet, er det episoder som mÃ¥ karakteriseres som vanlig helgefyll blant ungdom.

Angiveleg er det forsvararen til ein som har mista sertifikatet som kjem med denne påstanden. I artikkelen kjem det fram at vedkommande har fått forelegg for ordensforstyrrelse (som han godtok), fått inndratt stereoanlegget, og fått fleire advarslar frå politiet om bråk.

Eg veit ikkje kva erfaringer nemde advokat har med helgefyll, men eg trur ikkje det er veldig stor del av Noreg si befolking som har den erfaringa der… Det verkar heilt ærleg ein anelse komisk i mine auge Ã¥ hevde at det der er vanlig helgefyll…

OpenSuSE 11.2 – keyboard does not work in X.org

OpenSuSE 11.2 OpenSuSE 11.2 is out.As usual, not everything works. This time? In for a real charm: keyboard and mouse does not work in Xorg. Even when removing the config and running SaX2 it does not work. After som help from #suse @ freenode I got a crucial clue to it. Quoting xorg.conf in 11.2:

Section "ServerFlags"
 # Uncomment the following option to reenable 
 # kbd/mouse driver sections.
 # Otherwise evdev driver is used.
 # Option    "AutoAddDevices" "off"
 Option    "AIGLX" "on"
 Option    "AllowMouseOpenFail" "on"
 Option    "ZapWarning" "on"
EndSection

That’s right. Just uncomment that one line, # Option "AutoAddDevices" "off" – restart X, and everything worked. You can do this from SSH, or you can do it from the console – where the keyboard works fine. Just boot in single user mode or ssh in.

Tagged

Naturlig? Ok…

NÃ¥ er kull tilbake i skjønnhetsbildet, mest pÃ¥ grunn av den store etterspørselen etter naturlige ingredienser i produkter. […]
Også for sensitive hudtyper er trekull godt egnet, siden det er et rent naturprodukt.

Eit fantastisk utsagn frå minmote.no.

Hestemøkk er eit naturprodukt. Eg veit ikkje om eg vil anbefale nærkontakt av den grunn.

Asbest er eit naturprodukt, og særs helseskadelig.

Spotify – let us tag the music.

Spotify is adding new features all the time. So it’s time to voice my wish for spotify:
Let us tag the music!

That is the only show stopper for me right now – I can’t sort music in any other way than playlists. I can certainly make playlists, and I can share them, but I cannot tag music for my own part, for easier searching, or for correcting and extending spotify’s tagging.

Spotify’s metadata has a few shortcomings – like for classical music they typically don’t list the conductor of the orchestra, and the composer is often part of the title field of the album.

I’d be happy if this was a per-user feature, so that I only see my own tags, but it would be even better if one could share sets of tags with other, or use crowd-tagging for adding more metadata to music.

(As a sidenote – Spotify lists little or no metadata about music, which is a sad thing.)

Tagged

Fedora- a strange old friend.

Testing fedora, on a netbook was a strange expirience. I started with Linux using Redhat 5.1 Manhattan, in 1998. Fedora should in theory be the descendant of this, and perphaps it is. Yet, it was strange to return. Things have changed, whilst I expected it to be the same. I expected the linuxconf. I expected the RH spirit.

But alas. Things have changed. Mostly for the better I believe.

Tagged

Olje, VG, og katastrofe. Gode ingredienser?

VG melder at “SpesialbÃ¥t for oljeoppssamling blir ikke brukt”.carmen

Spesialbåten for oljeoppsamling er ein FPSO, altså eit skip for prossesering av olje, m.a. oljeutskilling frå vatn. Det er ikkje eit oppsamlingsfartøy, slik VG ser ut til å tru.

Så kva i helvete kan den båten bidra med no? Ingen verdens ting som ikkje en haug tomme oljefat kan gjere akkurat like godt i dagens situasjon. Det den båten kan er å behandle det som blir tatt opp og skilje ut vatn frå oljen. Eller omvendt om du vil.

Begrepsforvirring i piratkopieringsdebatten.

Tjuveri?

Er kopiering tjuveri?

I debatten om fildeling vert begrep som fildeling, stjeling, tjuveri o.l. slengt rundt rimeleg ofte. Men er fildeling ulovleg? Er det stjeling eller tjuveri?

Nei. Fildeling er fullstendig lovleg. Sender du CVen din til ein potensiell arbeidsgiver som PDF, så er dette fildeling. Laster du ned demoen til eit spel er dette fildeling. Fullstendig lovleg, og eit fundament for Internett på mange måtar. Også Peer 2 Peer, eller P2P som det ofte er forkorta, er fullstendig lovleg. Mange komersielle aktørar nyttar P2P-teknologi for å få ned bandbreiddekostnaden. Døme på fullstendig legitim fildeling og P2P er mange:

Så fildeling, og P2P, er både ønskjeleg og svært nyttig teknologi. Sett på spissen er P2P med på å styrke mogelegheitene til å nå ut til eit stort publikum med t.d. lyd eller video, trass i avgrensa ressurser, både økonomisk og teknisk. Det gjer at alle som har en PC med internett-tilkopling kan publisere det materialet dei ønsker på ein heilt anna måte enn for berre ti år sidan.

Så la oss ha det klart for oss: det platebransjen, og andre opphavsrettsorganisasjonar protesterer mot er ulovleg fildeling, det vil sei deling av innhald som ein ikkje har tillatelse frå opphavsmannen til å spre.

Imidlertid er ikkje all kopiering av ting ein ikkje har tillatelse frå opphavsmannen til å kopiere ulovleg. Du kan fullt ut lovleg brenne ein kopi av ein CD du har til ein venn – det er ein rett som er nedfelt i åndsverkslova. Like eins kan du lage ein kopi av CDen til å ha i bilen, eller kopiere den inn på PCen din.

Men er det å laste ned noko frå til dømes The Pirate Bay å stjele?

Om eg stjel ein CD i platebutikken så har platebutikken tapt eit fysisk objekt, med ein produksjonskostnad. Dei kan ikkje selje den CDen eg stel frå dei. Kostnaden med å kopiere musikken på CDen blir dekka av platebutikken, og det er pengar som er tapt for dei.

Om eg lastar ned det samme albumet frå The Pirate Bay, så kan fortsatt platebutikken selje CDen. Eg har ikkje tatt eit fysisk produkt frå nokon, og kopieringskostnaden er delt mellom dei som lastar opp og dei som lastar ned. Platebransjen har altså ikkje brukt ei krone på kopiering av materialet eg laster ned! Dei har heller ikkje mista noko – dei har fortsatt dei fysiske CDane dei ikkje har solgt.

Så det å laste ned er ikkje å stjele. Du kopierer informasjonen, men opphavsmannen er fortsatt i besittelse av informasjonen. Ikkje belaster du opphavsmannen med kopieringskostnader heller: dei dekker du sjølv.

Difor er det feil å samanlikne tjuveri av fysiske objekt med kopiering av informasjon. Fysiske objekt er ein økonomisk avgrensa ressurs, og tar eg eit fysisk objekt frå deg, kan ikkje du nytte deg av det lenger. Stjel eg bilen din kan ikkje du lenger nytte den bilen.

Med kopiering er det stikk motsett: ingen vil hevde at du ikkje lenger kan spele CDen din fordi eg kopierte den. Den er akkurat som før, med akkurat samme innhaldet, og du har den fortsatt etter at eg har kopiert den. I tillegg har eg ein eksakt kopi av den, men det forringer ikkje verdien av din CD på nokon måte.

Difor er det viktig å unngå begrepsforvirring. Ulovleg kopiering er ulovleg kopiering – ikkje tjuveri.

Det opphavsrettshavarar hevdar å ha tapt er ei mogelegheit til å selje eit produkt. Men det er ein annan del av debatten.

Tagged