Skip to content

Instant Messaging bør nytte opne standarder!

Jabber - the opensource IM protocolKvifor lar folk ein levrandør sittje med ansvaret for lynmeldingsløysinga dei bruker, som i tilfellet med Microsoft og MSN? Når MS sine servere har tekniske problemer er jo brått ting heilt borte… Det er Single Point of Failure, og ikkje spesielt lurt, spesielt med tanke på kor viktig lynmeldingstenester som MSN er for mange.

Kvifor går ikkje folk over til XMPP? Eller andre opne standarder? Då finst det mange levrandører, og det er knapt merkbart om ein levrandør skulle gå ned, eller gud forby – stenge tilbudet sitt permanent. Ein kan bytte. Eg har jabberkonto hos Google (google talk/gmail) og jabber.org. Eg har aldri opplevd at begge to var nede.

Og ja, det er så ofte det er problemer med MSN. For eksempel no i dag.

[Digg] [Reddit] [Google] [StumbleUpon]

{ 1 } Comments

  1. Jesus | 20090113 at 01:18 | Permalink

    http://www.freakforum.nu/forum/showthread.php?t=122879

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *