Instant Messaging bør nytte opne standarder!

Kvifor lar folk ein levrandør sittje med ansvaret for lynmeldingsløysinga dei bruker, som i tilfellet med Microsoft og MSN? Når MS sine servere har tekniske problemer er jo brått ting heilt borte… Det er Single Point of Failure, og ikkje spesielt lurt, spesielt med tanke på kor viktig lynmeldingstenester som MSN er for mange. Kvifor […]

Also tagged ,